CVyläpalkki

ANNELI KOKKO
annelikokko@gmail.com
www.annelikokko.net
+358414361822

joensuuntaiteilijaseura.fi
www.ornamo.fi / tekstiilitaiteilijat TEXO ry
www.artists-o.fi
www.olettamo.fi

Lahden taidekoulu 1972-75
Art School of Lahti 1972-75

Taideteollinen korkeakoulu, tekstiilitaide 1976 - 81
University of Industrial Arts, textile art  1976-81

Taiteen kandidaatti Taik 1992
Master of Arts, UIAH 1992

Yksityisnäyttelyitä vuodesta 1981
Private exhibitions from 1981

Yhteisnäyttelyissä vuodesta 1968
Joint exhibitions from 1968

Työskentelyä tekstiilitaiteen ja kuvataiteen menetelmillä.
Working by methods of textile art and methods of visual art

CV
navi

etusivu galleria CV ajankohtaistatarget="_blank" />viimeisin CV CV19